کیانوش معتقدی

کیانوش معتقدی متولد سال ۱۳۶۱ در تهران و پژوهشگر مستقل هنرهای ایرانی اسلامی است. او چندین کتاب و مقاله با موضوع تهران و هنر ایران نوشته است؛ از جمله «کتیبه‌های نستعلیق تهران» و «دروازه‌های طهران قدیم» که به ترتیب در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ توسط انتشارات پیکره منتشر شده‌اند.

image

فراز و فرود هنر دارالخلافه ناصری؛ هنر عامیانه

از مجموعه نشست‌های شب‌های تهران