حمیدرضا حسینی

حمیدرضا حسینی متولد سال ۱۳۵۳، کارشناس ارشد تاریخ از دانشگاه شهید بهشتی و نویسنده بیش از ۲۵ مقاله درباره تهران در مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی است. حسینی کتابی با عنوان «راهنمای سفر به استان خراسان رضوی» نگاشته که در سال ۱۳۸۵ منتشر شده است.

image

شکل‌گیری و گسترش باغ‌های شمیران در دوره قاجار

از مجموعه نشست‌های چهارشنبه‌های تهران

image

دوران ناصری؛ بخش اول

از مجموعه نشست‌های شب‌های تهران

image

تولد طهران؛ بخش سوم

تهران قاجار تا پهلوی با نگاهی به عبدالله مستوفی