فیروزه صابر

فیروزه صابر فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی است. او مؤسس و مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان از سال ۱۳۸۴ و همچنین مؤسس و رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی زنان مدیر کارآفرین از سال ۱۳۸۳ است.

image

تجربه مدنی اسکان غیر رسمی

سلسله نشست‌های مؤسسه رحمان