فریبا سعیدی انارکی

رئیس سابق پایگاه جهانی میدان نقش جهان، استاد دانشگاه و پژوهشگر

image

بررسی تاریخی و کاوش‌های باستان‌شناختی مسجد پامنار زواره

بخش پنجم نشست مسجد در آیینه تاریخ ایران

image

بررسی تاریخی و کاوش‌های باستان‌شناختی مسجد جامع اصفهان

بخش اول نشست مسجد در آیینه تاریخ ایران