فرانک فرید

فرانک فرید در سال ۱۳۴۰ به دنیا آمد. او دانش‌آموخته رشته‌های علوم آزمایشگاهی و مترجمی زبان انگلیسی است. فرانک فرید نویسنده، مترجم، فعال حقوق زنان، از اعضای بنیانگذار کمپین یک میلیون امضاء و همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در فضای انتخابات است.