اسکندر مختاری

اسکندر مختاری دانش‌آموخته رشته باستان‌شناسی و تاریخ هنر در مقطع کارشناسی،‌ رشته مرمت و بناهای تاریخی در مقطع کارشناسی ارشد و پژوهش هنر در مقطع دکتری است. وی هم‌اکنون عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی است.