غلام حیدر ابراهیم بای سلامی

بای سلامی دکتری جامعه‌شناسی از دانشگاه تهران و استادیار دانشگاه تهران است. او نماینده حوزه خواف و رشتخوار در دوره پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی بوده است.

image

زیرساخت‌های گردشگری ایران

خانه اندیشمندان علوم انسانی