بابک امین‌پور

بابک امین‌پور کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در دانشکده مهندسی دانشگاه استانبول و در رشته ژئوفیزیک به پایان رساند. او از سال ۱۳۷۸ حضوری فعال در کنار باستان‌شناسان و در محوطه‌های باستانی داشته‌ است. از جمله پروژه‌های شاخص وی که روش‌های ژئوفیزیک در آن به‌کار رفته‌، پروژه محوطه باستانی چغازنبیل، اریسمان، تخت جمشید و دیوار تاریخی گرگان است. مقاله ای نیز با عنوان «کاربرد روشهای ژئوفیزیک اکتشافی در باستان شناسی و نمونه ای از اجرای روش مغناطیس سنجی در اطراف معبد چغازنبیل» از وی در شماره   هشتم مجله  باستان پژوهی به چاپ رسیده‌ است.