آرتاشس تومانيان

دیپلمات اهل ارمنستان و سفیر فعلی این کشور در ایران

image

گرامی‌داشت یکصد و سومین سالگرد نسل‏‌کشی ارمنیان

عواقب و پیامدهای نسل‌کشی بر جوامع بشری