علی‌رضا ذکاوتی قراگزلو

علیرضا ذکاوتی قراگزلو متولد سال ۱۳۲۲ در همدان است. وی جزء هیئت مؤلفین دایرةالمعارف تشیع بوده و با بنیاد دایرةالمعارف اسلامی و دانشنامه جهان اسلام همکاری مداوم دارد. تألیف و تصحیح ۳۰ کتاب در کارنامه علمی و ادبی او ثبت شده است.

image

بررسی آثار و اندیشه‌های ابوعلی مسکویه

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب