علیرضا رضایی‌اقدم

نقدنویس هنری و از دبیران مجله‌ حرفه: هنرمند

image

طعم تاریک

نیم‌نگاهی به نقاشی‌های قاسم حاجی‌زاده؛ گفتاری از وحید حکیم