علی‌اصغر سیدآبادی

علی‌اصغر سیدآبادی متولد سال ۱۳۵۰ است. او مروج کتاب‌خوانی، نویسنده، پژوهشگر و منتقد کتاب کودک و نوجوان است.

image

نوجوانی چیست؟ نوجوان کیست؟

سمینار نوجوانی؛ نگاهی نو