علی صابری

علی صابری سیاست‌مدار اصلاح‌طلب، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو روشندل چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران است.

وی فعالیت‌های پیگیری نیز در زمینه حقوق معلولان دارد که عضویت در کمیته علمی مؤسسه استثنایی عصای سفید، عضویت در کمیته پنج‌نفره تدوین پیش‌نویس قانون جامع حمایت از حقوق معلولین، عضویت در کمیته پیگیری و بهینه‌سازی قانون جامع حمایت از حقوق معلولین در سازمان بهزیستی، ریاست هیئت مدیره شبکه تشکل‌های نابینایان و کم بینایان کشور از آن جمله است.