علی رواقی

علی رواقی در مشهد به دنیا آمد. در سال ۱۳۴۴ در رشته ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد فارغ‌التحصیل شد. او تحصیلات خود را در تهران ادامه داد و سرانجام در سال ۱۳۵۳ در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران موفق به اخذ دانشنامه دکتری گردید. از جمله آثار او می‌توان به تفسير بصائر يمينی (تصحيح‌)، واژه‌های ناشناخته در شاهنامه (دفتر اول و دوم‌)، قرآن قدس (پژوهش‌)، ترجمۀ مقامات حريری (تصحيح و توضيح‌) و داستان‌های شاهنامۀ فردوسی‌ اشاره کرد.

image

بررسی مشکلات تصحیح شاهنامه

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب