علی کرم همدانی

علی کرم همدانی، متولد ۱۳۴۳ و دانش‌آموخته رشته تاریخ در دانشگاه شهید بهشتی است. وی مدیر بخش جغرافیای مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی و دانشنامه تهران بزرگ است.