اکبر ثبوت

اکبر ثبوت در دی ماه ۱۳۲۴ در تهران متولد شد. پس از گذراندن دوره دبیرستان در دارالفنون، در رشته حقوق قضایی دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد. وی هم‌اکنون مشاور گروه فلسفه بنیاد دائرة المعارف بزرگ اسلامی است.

برخی آثار او عبارتند از فیلسوف شیرازی در هند، همراه با تحول اجتهاد، الغدیر، مدارس اسلامی هند و جایگاه فرهنگ ایران در آن. ثبوت همچنین مقالاتی در شمارۀ ۳۲، ۴۰ و ۴۱ آینه میراث منتشر کرده است.

image

بررسی آراء و اندیشه‌های میرداماد

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب

image

تاریخچه‌ و وضعیت‌ تحقیق‌ و تصحیح‌ متون‌ در شبه‌ قاره‌

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب