احمد اداره‌چی

تاریخ‌پژوه گیلانی و از گردآورندگان کتاب «نامه روشن» که به مناسبت نکوداشت هشتاد سالگی محمد روشن از سوی انتشارات صدای معاصر و با همکاری مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شده است.

image

بزرگداشت استاد محمد روشن

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب