ابوالفضل خطیبی

ابوالفضل خطیبی متولد سال ۱۳۳۹ در گرمسار، پژوهشگر زبان و ادب فارسی و شاهنامه‌پژوه است.

وی کارشناس‌ ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی است و از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۵ ویراستار علمی گروه تاریخ دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی بوده و هم‌اکنون عضو شورای تخصصی گروه علوم انسانی مرکز نشر دانشگاهی است. خطیبی همچنین عضو هیئت علمی و معاون گروه فرهنگ‌نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.

image

بررسی مشکلات تصحیح شاهنامه

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب