نشست بررسی و نقد زیرگذر عابر پیاده چهارراه ولی‌عصر

این نشست از طرف مجمع حق بر شهر باهمستان با همکاری پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری در تاریخ ۲۷ فروردین‌ماه سال ۱۳۹۳ در سالن پژوهشکده مذکور برگزار گردید. بخش اول این نشست، سخنرانی عارف اقوامی مقدم با عنوان «تبیین نظری حق بر شهر» و بخش دوم، سخنرانی سید مهدی معینی با عنوان «حق عابران پیاده در سطح شهر» است. بخش سوم نیز به پرسش و پاسخ اختصاص دارد که دو سخنران نامبرده، علی رنجی‌پور (سردبیر ماهنامه نمایه) و محمد جداری (مشاور طراح زیرگذر چهارراه ولی‌عصر و نماینده شهرداری منطقه شش تهران) حضور دارند.

این نشست، اولین برنامه از سلسله نشست‌های حق بر شهر است که بنیاد باهمستان در نظر دارد چهارشنبه آخر هر ماه برگزار نماید.

image

حق عابران پیاده در سطح شهر

اولویت حق عابران پیاده در شهر

image

تبیین نظری حق بر شهر

درباره حقوق رعایت نشده و متقابل شهر و شهروندان