نشست نقش شورای شهر و انتخاب مستقیم شهردار

این نشست از طرف مجمع حق بر شهر باهمستان با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی در تاریخ ۲۶ فروردین سال ۱۳۹۴ برگزار گردید. بخش اول آن به سخنرانی جواد مهدی‌زاده با عنوان «دولت مدنی، مردم مدنی» اختصاص دارد. بخش دوم نیز میز گردی است با حضور سخنران، علی نوذرپور (نماینده وزارت کشور)، مراد ثقفی (مدیر مسئول فصلنامه گفتگو) و میثم بصیرت (پژوهشگر شهری) که علی طبیبی از سوی مجمع حق بر شهر باهمستان آن را مدیریت می‌کند.

این برنامه ششمین نشست از سلسله نشست‌های حق بر شهر است که بنیاد باهمستان در نظر دارد چهارشنبه آخر هر ماه برگزار نماید.

image

دولت مدنی، مردم مدنی

تقابل مفهوم حق بر شهر با دوگانه دولت – ملت