فراز و فرود هنر دارالخلافه ناصری

این نشست یکی از مجموعه نشست‌های شب‌های تهران است که به همت خانه‌موزه شهید مدرس و گروه فرهنگی هنری چنارستون برگزار می‌شود. «فراز و فرود هنر دارالخلافه ناصری» با سخنرانی جواد علی‌محمدی اردکانی، کیانوش معتقدی و مجید عبد امین در تاریخ ۱ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷ برگزار شد.

image

فراز و فرود هنر دارالخلافه ناصری؛ هنر عامیانه

از مجموعه نشست‌های شب‌های تهران

image

فراز و فرود هنر دارالخلافه ناصری؛ هنر درباری

از مجموعه نشست‌های شب‌های تهران