کارگاه موسیقی مردم فارس‌زبان ـ شیراز

این کارگاه با تدریس احمد صدری در یک جلسه و در تاریخ ۱۹ دی‌ماه سال ۱۳۹۶ برگزار شد. سایت چهارراه برگزارکننده این رویداد است.