آموزش تاریخ در مکتب آنال

این نشست در تاریخ ۱۲ اسفندماه سال ۱۳۹۷ با برنامه‌ریزی گروه مطالعات تاریخی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت» در سالن جلسات این سازمان برگزار شد. در این نشست، داریوش رحمانیان، حسام نقره‌چی و محمدجواد عبداللهی سخنرانی کردند. زهیر صیامیان دبیر علمی این نشست بود.