نشست نود و یکم از سلسله نشست‌های مركز پژوهشی ميراث مكتوب

نود و یکمین نشست از سلسله نشست‌های مركز پژوهشی ميراث مكتوب به رونمایی دورۀ سه جلدی جامع‌التواریخ (ایران و اسلام) و بزرگداشت استاد محمد روشن مصحح مجموعۀ 15جلدی جامع‌التواریخ اختصاص دارد.

این نشست که در تاریخ ۴ دی‌ماه سال ۱۳۹۲ در مجتمع فرهنگی باغ زیبا برگزار گردید، دارای دو بخش است: بخش اول با عنوان «نقد و بررسی مجموعه جامع‌التواریخ» و بخش دوم با نام «بزرگداشت استاد محمد روشن».

image

بزرگداشت استاد محمد روشن

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب

image

نقد و بررسی مجموعه جامع‌ التواریخ

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب