دانشگاه جیرفت

دانشگاه جیرفت در استان کرمان در سال ۱۳۸۸ از مجتمع آموزش عالی به دانشگاه تبدیل شد و در حال حاضر دارای ۵ دانشکده است.

image

مادها به سوی شرق و جنوب شرق ایران

دومین همایش بین‌المللی باستان‌شناسی جنوب شرق ایران