کاخ‌موزه سعدآباد

کاخ‌موزه سعدآباد واقع در زعفرانیه تهران، دارای آثار معماری از دوره قاجار و پهلوی است. این مجموعه، هجده کاخ دارد که بیشتر آنها در دوره پهلوی ساخته شده اند.

image

کاخ‌موزه‌های تهران از منظر موزه‌شناسی گفتمانی

بخشی از نشست تولد موزه از دل کاخ‌های تهران