خانه‌ فرهنگ گیلان

خانه‌ی فرهنگ گیلان با هدف همراستا کردن کوشش‌های فردی و بهره بردن از توان گروهی هنرمندان و فرهنگ‌دوستان در جهت تعالی فرهنگ و هنر استان از طریق کمک به عرضه‌ی آثار هنری و فرهنگی، فراهم کردن زمینه‌ی گفت‌وگو و نقد و نظر درباره‌ی این آثار و ارایه‌ی راهکارهایی برای افزایش تاثیرگذاری آن‌ها بر جامعه‌ی مخاطب تاسیس شده و گستره‌ي فعاليت‌های آن رشته‌ها و گرایش‌های متنوع و تخصصی هنر و فرهنگ در هر سه سطح بومی، ملی و جهانی است.

image

نگاهی انتقادی به داستان‌نویسی بیژن نجدی

از پیشگامان داستان‌نویسی پست‌مدرن ایران