دانشگاه کاشان

دانشگاه کاشان در سال ۱۳۵۳ تأسیس شد. این دانشگاه هم‌اکنون دوازده دانشکده و چهارده پژوهشکده و مرکز پژوهشی دارد.

image

نوروز

روزی نو با ریشه‌های کهن