جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی در سال ۱۳۸۲ تأسیس شد. مرکز اصلی جامعه در تهران و محدوده فعالیت جغرافیایی آن کل کشور است و اعضای آن شامل راهنمایان فعال در تورهای ورودی، خروجی و داخلی است.