دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۶ تأسیس گردید. این دانشکده نخستین دانشکده کارآفرینی ایران و خاورمیانه است و در حال حاضر چهار گروه آموزشی به نام‌های گروه کسب و کار، گروه سازمانی، گروه توسعه کارآفرینی و گروه کارآفرینی فناورانه دارد.

image

زرماکارون از آغاز تا امروز

شیوه شکل‌گیری و توسعه شرکت زرماکارون