گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی در سال ۱۳۷۴ راه‌اندازی شد و از همان سال اقدام به پذیرش دانشجو در رشته حقوق نمود. این مؤسسه از تیرماه سال ۱۳۹۳ با مجوز وزارت علوم به «دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی» تغییر نام یافت.

گروه حقوق و فقه و حقوق اسلامی در رشته‌های زیر فعال است:

دوره کارشناسی: رشته حقوق و رشته فقه و حقوق اسلامی؛ دوره کارشناسی ارشد: حقوق جزا و جرم‌شناسی (از سال ۱۳۸۴)، حقوق بین‌الملل (از سال ۱۳۸۷)، حقوق خصوصی (از سال ۱۳۹۰)، فقه و حقوق اسلامی.