گروه مطالعات معماری ایران دانشگاه تهران

گروه مطالعات معماری ایران دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا با بیش از ۶۰ سال سابقه آموزشی، اولین گروه معماری در ایران است.