سرای اهل قلم

سرای اهل قلم برای معرفی و حمایت از نویسندگان و مترجمان ایرانی و آثار آنها شکل گرفته است.

image

نقد فهم تاریخ جغرافیایی ایران باستان و منابع آن

از مجموعه نشست‌های سرای اهل قلم