زهرا حاتمی

زهرا حاتمی دوره کارشناسی خود را در رشته تاریخ دانشگاه تهران سپری کرد. در سال ۱۳۸۷ در مقطع کارشناسی ارشد تاریخ با گرایش ایران بعد از اسلام فارغ‌التحصیل شد. وی هم‌اکنون دانشجوی دوره دکتری تاریخ بعد از اسلام است. کتاب «مقدمه ای بر رؤیا شناسی تاریخی؛ مطالعه موردی: تصحیح انتقادی رساله منامیه» از آثار اوست که با همکاری دکتر داریوش رحمانیان تألیف شده است. پژوهشکده تاریخ اسلام در سال ۱۳۹۳ این کتاب را منتشر نمود.

image

زمینه‌ها و پیامدهای تحول مفهوم کودکی در ایران

از آغاز سلطنت ناصر‌الدین‌شاه تا پایان سلطنت رضاشاه