یوسف الهادی

یوسف الهادی پژوهشگر عراقی حوزه متون کهن اسلام است. کتاب‌های «الجماهر فی الجواهر»، «الیمینی» و «القند فی ذکر علماء سمرقند» از تألیفات ایشان می‌باشد که توسط مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شده است.

image

نقد و بررسی مجموعه جامع‌ التواریخ

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب