شاهرخ رزمجو

شاهرخ رزمجو فارغ‌التحصیل دکترای باستان‌شناسی از دانشگاه لندن و عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران در گروه باستان‌شناسی است. از جمله کتاب‌های تألیفی وی می‌توان به «استوانه کورش بزرگ، تاریخچه و ترجمه کامل متن» اشاره کرد که نشر فرزان روز آن را در سال ۱۳۸۹ منتشر کرده است.

image

هنر ماد: چیستی و چگونگی

نشست مسائل باستان‌شناسی و تاریخ دوره ماد