زابينه اشميتكه

زابينه اشميتكه استاد آلمانی اسلام‌شناسی است. او از سال ۲۰۱۴ در مدرسه تاریخ‌شناسی مؤسسه مطالعات پیشرفته در دانشگاه پرینستون در نیوجرسی مشغول به کار است.

image

تأثیر اندیشه‌های فلسفی ابن کمونه بر فلاسفه پس از خود

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب