رودریگو بوئنو لاسی

رودریگو بوئنو لاسی (Rodrigo Bueno Lacy) دانش‌آموختۀ دکتری دانشگاه رادبود هلند در رشتۀ جغرافیای سیاسی است. عنوان رسالۀ دکتری وی چنین است: «در آینۀ کرونوس؛ اروپایی‌ها چگونه مدام خود را می‌بلعند؟»

image

هویت اروپا در نقشه‌های دوره رنسانس

در آینۀ کرونوس؛ اروپایی‌ها چگونه مدام خود را می‌بلعند؟