رضا دبیری‌نژاد

مدیر موزه ملک و نویسنده کتاب‌های "موزه، دیروز، امروز، فردا"، "موزه، ویترین، پنجره، آیینه" و "موزه‌خوانی"

image

کاخ‌موزه‌های تهران از منظر موزه‌شناسی گفتمانی

بخشی از نشست تولد موزه از دل کاخ‌های تهران