رضا اکبری نوری

رضا اکبری نوری دانش‌آموخته علوم سیاسی در مقطع دکتری، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد تهران جنوب، مدیر کل توسعه و تعالی سازمان مرکزی دانشگاه و عضو کار گروه حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری است.

image

فلسفه حقوق شهروندی

کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی