امید طبیب‌زاده

امید طبیب‌زاده در سال ۱۳۴۰ در تهران به دنیا آمد. او استاد زبان‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است. فعالیت‌های پژوهشی او عمدتاً درزمینهٔ واج‌شناسی، آواشناسی، وزن شعر فارسی، دستور وابستگی و دستور زبان فارسی است.