ناصر نوروززاده چگینی

ناصر نوروززاده چگینی در سال ۱۳۵۴ مقطع کارشناسی رشته باستان‌شناسی را در دانشگاه تهران به پایان رساند و برای ادامه تحصیل به انگلستان رفت. او اولین رئیس پژوهشكده باستان‌شناسی سازمان میراث فرهنگی است. از جمله فعالیت‌های میدانی چگینی می‌توان به بررسی شهرستان الیگودرز، کاوش در سر پل ذهاب و قصر شیرین، کاوش در قلعه یزدگرد، کاوش در عمارت مسعودیه، کاوش در مسجد-مدرسه حیدریه قزوین و کاوش در محوطۀ اریسمان نطنز اشاره کرد.

image

کاوش‌های باستان‌شناختی عمارت مسعودیه

از مجموعه هم‌اندیشی‌های تاریخ و تئوری معماری و هنر