نصرالله حکمت

نصرالله حکمت استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی است. او دارای تحصیلات حوزوی تا سطح خارج فقه و اصول و همچنین تحصیلات دانشگاهی در رشته فلسفه غرب است.

image

نقد و بررسی‌ کتاب‌ شرح‌ نظم‌الدر

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب