محمدسعید ایزدی

محمدسعید ایزدی دارای مدرک دکتری در رشته معماری با گرایش مرمت شهری از دانشگاه نیوکاسل انگلستان است. وی استاد دانشگاه و معاون وزیر راه و شهرسازی است.