محمد کریمی زنجانی اصل

محمد کریمی زنجانی مقالات و کتاب‌های زیادی در حوزه فلسفه تألیف کرده است. از جمله کتاب‌های او می‌توان به «حکمت اشراقی، ایران باطنی و معنویت عصر جدید»، «تاریخ و تقدیر در مقدمه حکمة الاشراق» و «اشراق هند و ایرانی در نخستین سده‌های اسلامی» اشاره کرد.

image

بررسی آراء و اندیشه‌های میرداماد

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب