مهدی عابدینی عراقی

کارشناس اداره میراث فرهنگی استان مازندران

image

بررسی تاریخی و کاوش‌‌های باستان‌شناسی مسجد جامع ساری

بخش چهارم نشست مسجد در آیینه تاریخ ایران