مریم دژم‌خوی

مریم دژم‌خوی درجه دکتری خود را در رشته باستان‌شناسی گرایش دوره تاریخی از دانشگاه تهران گرفته است. وی هم‌اکنون عضو هیئت علمی گروه باستان‌شناسی دانشگاه بیرجند می‌باشد.

image

باستان‌شناسی و کارکردهای آن

کارکردها و عملکردهای باستان‌شناسی و نسبت آن با جامعه معاصر