منصور صفت‌گل

منصور صفت‌گل، استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران است. وی عضو هیئت تحریریه مجله تاریخ و همچنین عضو هیئت تحریریه دوفصلنامه علمی- پژوهشی آینه میراث است. زمینه‌های پژوهش وی «تاریخ ایران در عهد صفویان با تأكید بر تحولات اندیشه‌ای و مؤسسات مدنی»، «تاریخ‌نویسی و تاریخ‌نگاری در ایران به ویژه ایران عهد صفویه و پس از آن» و «نهادها و تحولات اقتصادی در ایران از سده دهم هجری تا سده دوازدهم» است.

از منصور صفت گل مقالات بسیاری در مجلات علمی و پژوهشی داخل و خارج از كشور چاپ شده است و تا به حال كتاب‌های «ساختار نهاد و اندیشه دینی در ایران عصر صفوی»، ترجمه «برآمدن و فرمانروایی تیمور» بئاتریس فوربز منز، تصحیح «مرآت واردات: تاریخ سقوط صفویان و فرمانروایی ملك محمود سیستانی»، و تصحیح «شجرة الملوك؛ تاریخ منظوم سیستان از كهن‌ترین روزگاران تا آغازین سال های فرمانروایی قاجاران» منتشر شده است. دو کتاب مرآت واردات و شجرة الملوک از انتشارات مرکز پژوهشی میراث مکتوب است.

image

اندیشه و اخلاق در اسلام بر اساس کتاب روضه‌الانوار عباسی

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب

image

میراث مکتوب و همگانی‌سازی

از سلسله نشست‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب