جواد مهدی‌زاده

جواد مهدی‌زاده پژوهشگر و برنامه‌ریز شهری است. او از مؤلفین کتاب «برنامه‌ریزی راهبردی توسعه شهری» که زیر نظر شورای انتشارات حوزه معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی به چاپ رسید.

image

دولت مدنی، مردم مدنی

تقابل مفهوم حق بر شهر با دوگانه دولت – ملت