جواد علی‌محمدی اردکانی

جواد علی‌محمدی اردکانی متولد سال ۱۳۴۸ در اردکان یزد است. وی دانش‌آموخته رشته نقاشی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و رشته پژوهش هنر در مقطع دکتری است. کتاب «پژوهشی در زیلوی یزد» از انتشارات فرهنگسان هنر (۱۳۸۶) و کتاب «همگامی ادبیات و نقاشی قاجار» از انتشارات یساولی (۱۳۹۲) از آثار تألیفی اوست.

image

فراز و فرود هنر دارالخلافه ناصری؛ هنر درباری

از مجموعه نشست‌های شب‌های تهران